M Elisabeth helgonförklarad

Moder Elisabeth Hesselblad blev helgonförklarad den 5 juni 2016


Moder ElisabethVåra varmaste gratulationer gick till våra medsystrar i Djursholm och Falun till beskedet att grundarinnan av deras ordensgren, Moder Elisabeth Hesselblad, kom att bli helgonförklarad den 5 juni 2016. Även för vår medeltida gren av orden var detta något som vi såg fram emot med en stor glädje och tacksamhet. Utan Moder Elisabeth hade Birgittasystrarna troligen aldrig kunna återvända till vårt land. Det var hon som återförde vår orden till Sverige och då först till Djursholm. Senare grundade hon ett "vilohem" här i Vadstena år 1935. 1963 övergick detta hus till den medeltida grenens ägo på uppmaning av Vatikanen, och fyra medsystrar från vårt tidigare moderkloster Abdij Maria Refugie i Nederländerna kom hit för att hjälpa till i en svår situation.


Den 14 december 2015 har påven Franciskus i en audiens med Kardinal Angelo Amato S.D.B., prefekt för helgonförklaringar, tillkännagett sin avsikt att helgonförklara Moder Elisabeth. Den 8 september 1911 grundade hon i Rom en ny gren av Vår allraheligaste Frälsares orden, som är det officiella svenska namnet för oss alla som i dagligt tal kallas för Birgittasystrar. Moder Elisabeths gren fick officiell kyrklig stadfästelse år 1920 och den 12 september 1942 fick den tillåtelse till att även bära det gamla ordensnamnet, Ordo Sanctissimi Salvatoris, med motiveringen att detta är en "levande gren av den heliga Birgittas gamla stiftelse".


Vi, Birgittasystrarna i Vadstena, är mycket stolta och ärade över denna upphöjelse av en svensk kvinna. Det är betydelsefullt främst för vår orden men dessutom för Sverige och katolska kyrkan. Hennes grundning har haft och har en stor betydelse och livaktighet, i nuläget finns över 50 grundningar i olika världsdelar.  Vi kan gissa att t ex Moder Elisabeths mod att gömma judar i ordenshuset i Rom under andra världskriget har haft betydelse för helgonförklaringen, likaså hennes senare beredskap att upplåta ett kapell i huset till Svenska kyrkan, dvs tolkat som ett utslag av tidigt ekumeniskt strävande för förståelsen mellan olika kyrkoinriktningar. Självklart måste det också finnas minst de två av kyrkan föreskrivna under, som krävs för en helgonförklaring, under som skett på Moder Elisabeths intervention hos vår Herre.


Våra varmaste gratulationer till våra medsystrar - vilken ära och glädje!


Birgittasystrarna i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae, Vadstena