Klostret

Först lite allmänt om oss systrar:Sr Anna

Vilka är vi? Vad gör vi? Vi är åtta katolska nunnor (monialer) från fem olika länder, som bor i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae i Vadstena. Abbedi är ordet för ett kloster som leds av en abbedissa.  Vår orden (med den latinska förkortningen O.Ss.S.) grundades på 1300-talet av den heliga Birgitta just här i Vadstena. Många som kommer till vårt kloster idag, fascineras av ålderdomligheten i vissa saker. Vi ser det inte så. Vi har rötter i medeltiden, ja, och ett livsideal som i sig är ännu mycket äldre. Vi lever dock mitt i vårt samhälle i nutid, annars skulle vi väl inte finnas på Internet! Bild: Nunna i korbönDagordningen har den gamla klosterrytmen: bön -arbete -bön osv. Att 'bön' står först, betyder att vi prioriterar just den delen av livet. Det tar sig uttryck i våra gemensamma tidegärder (officiet) på bestämda tider under dagen. Vårt kloster kallas därför för ett kontemplativt kloster. För att kunna genomföra detta, har vi valt att leva inom ett begränsat område, klausur, och att inte utföra arbeten utanför klostrets tomtgränser. Bild: Dammsugande nunna Vad gör systrarna över huvud taget? Det arbete vi valt att göra, är enkelt, manuellt arbete, eftersom detta gör att vi till stor del kan arbeta i tystnad och ha hjärta och huvud fritt för fortsatt bön under arbetet. Vårt liv utesluter inte intellektuellt arbete, men det är inte vår huvudinriktning. Varför väljer man ett sådant här liv? Vi lever i kloster, därför att vi fascinerats av Jesus Kristus, gripits av en kärlek till honom och en önskan att helt och fullt leva för honom. Att vi valt klostrets form för detta, beror på att det ger oss möjligheten till mer tid för bön, gemensam och enskild, än andra livsformer. Detta utan att nedvärdera andra livsformer - de är bara: just annorlunda och inte vår kallelse. Det finns andra människor som t.ex. arbetar i missionens tjänst, eller som läkare, lärare, slumarbetare .... i direkt tjänst för medmänniskan och utifrån en kallelse. Men alla kan inte göra allt.Upp

Vi har valt bönetjänsten. Vad då bönetjänst? Vad står det för? Det innebär framför allt lovsång till Gud. Det tack, som hela skapelsen vill rikta till honom, den kärlek vi har till honom, som först har älskat oss. Den innebär förbön för dem som är i mer aktiv tjänst; ett sätt att stödja dem. Den innebär förbön för många, många som ber om den när de är i svårigheter av olika slag. Den innebär förbön för de många, om aldrig ber en bön. För dem som glömt bort att de har fått livet som gåva av Gud. Hela livet och alla dess aspekter blir inneslutna i bön. Är vi inte väldigt asociala? Det här verkar för många människor "asocialt" och meningslöst. Och tar man bort Gud ur ekvationen, blir det så. Men eftersom vi lever utifrån en övertygelse om att Gud är en levande Gud, en Person, som man kan stå i en relation till, så blir vårt liv djupt meningsfullt.

Bild: Ritad glad Birgittasyster

Lever vi då totalt bekymmersfria? Att det är meningsfullt innebär inte, att man är förskonad från "bra" eller "dåliga" dagar. Vi är människor med brister och svagheter. Är man förkyld med ett huvud fullt av bomull är det svårt att "känna" att tidegärden är meningsfull. Men en tro, en övertygelse, har inte sitt säte i känslan, utan i djupare skikt, i viljan. Den övertygelsen och viljan bär oss igenom de grå dagarna. Så småningom lär man sig se, att Gud var där de dagarna också, fast man just då inte "kände" det. Det finns en ständig inre utveckling i klosterlivet mot större mognad och (förhoppningsvis) vishet. Därför värderar vi också våra äldre systrar högt. Deras kroppskrafter avtar, men inte deras andliga tillväxt och de yngre har mycket att lära av dem. Upp

Dagordning Vår dagordning växlar rytmiskt mellan bön och arbete, med tider inlagda för bl.a. andlig läsning, mat, vila och rekreation.

• 6.15 enskild meditation
• 7.15 laudes och ters, tidegärdsbön i koret
• 8.00 frukost i tystnad, därefter arbete av olika slag i gästhem och kloster
• 11.15 non, tidegärdsbön
• 11.45 middag under högläsning, följt av en timmes fritid (för siesta, promenad, läsning osv) • därefter fortsatt arbete • för systrar under utbildning: undervisning
• 15.15 samvaro med prat och handarbeten, pratet ofta tyvärr även i mun på varandra!
• 15.55 andlig läsning
• 16.25 vesper, tidegärdsbön
• 17.15 nattvardsgudstjänst
• 18.30 kvällsmat under högläsning
• 19:30 completorium, tidegärdsbön, följt av matutin, även det tidegärdsbön,
• arbete om så behövs, annars fritid fram till ca 21
därefter absolut tyst i klostret och så småningom till sängs


Upp (Text: Sr M Birgitta O.Ss.S.)