Kyrkan


Vår kyrka (liksom vårt kloster) byggdes 1973 av vår framlidne arkitekt Karl-Göran Eklund. Kyrkan är mycket vacker i all sin enkelhet. Karl-Göran ville att kyrkan skulle vara som en öppen famn (Kristi öppna famn) och det tycker vi systrar att han lyckats väl med. Enligt den heliga Birgitta får birgittinska klosterkyrkor inte ha målade fönster. Vi har utsikten över Vättern i stället!

Bild på kyrkanEtt kyrkorum talar ofta till besökaren, det har ett budskap att komma med. Det gäller också vår klosterkyrka. Man kan se den som ett uttryck för hela kyrkans trosbekännelse.

När du kommer in i kyrkan, se då mot det stora fönstret till vänster. Här ser du hur himlen välver sig över Vättern och dess grönskande stränder. Påminner det oss inte om att Gud är himlens och jordens skapare, och att han som den gode Fadern vill skänka oss av dess skönhet?

Så riktar vi blicken rakt framåt. Här påminns vi om hur Gud för vår skull blev människa och hur han på korset frambar sitt offer för oss alla. Här står också altaret där detta enda offer ständigt bärs fram och tas emot av de troende.

Den Helige Ande låter sig inte framställas i bild men däremot hans verk. Genom det högra fönstret ser vi Blåkyrkan och det gamla klostret som påminner oss om hur Anden har verkat i Kristi kyrka genom tiderna också på denna plats. Och vi tänker på den heliga Birgitta, som Anden gav profetians gåva.

Hela rummet är en lovsång till den heliga Treenigheten:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande i evighet.