Ordförklaring

Nedan följer en liten ordförklaring.


Monial: av 'monachos' - den som lever ensam.

Kloster: avskild plats.

O.Ss.S.: = Ordo Sanctissimi Salvatoris eller Vår allraheligaste Frälsares orden.

Tidegärd eller officium(=tjänst): den dagliga, återkommande
bönen med sång främst ur Psaltaren.

Kontemplativ: beteckning på orden och kloster med ett avskilt levnadssätt.

Klausur:avskilt, begränsat område.