Ordensuppbyggnad - den birgittinska ordensfamiljen

Trodde du att det bara fanns vi? Då trodde Du fel! Vi är nämligen FLERA, dvs FYRA. Alltså inte nunnor, utan olika slag av s.k. grenar av en enda vinstock, eller fyra rotskott av den, för ett vinträd kan faktiskt få rotskott (vi har kollat med en fransk vinodlare!). Dessa rotskott har nämligen uppstått oberoende av varandra och inte ur varandra. Eller är det kanske riktigare att säga att vi just nu är fyra (med kanske en femte på gång - vi tycker oss ha sett ett litet hjärtblad sticka upp) olika familjer som tillhör en och samma orden? Eller är vi fyra olika sorters vinträd inom den vingård, som vår Herre, i den ordensregel Han gav den heliga Birgitta, utlovade att själv plantera? Och vår Herre, som är så uppfinningsrik och aldrig gör två exakta kopior, skulle väl inte nöja sig med bara ett slags vin i sin nya vingård! - Usch, vi är inte helt på det klara med hur vi skall uttrycka det. Det är svårt det här med olika bilder som inte riktigt passar ihop...  
Dessutom är det diverse saker som har ändrats sedan bilden här nedan gjordes.
Bild på ordensuppbyggnad
Denna vår Herres vingård fick sitt första kloster i Vadstena. Därifrån spreds orden ut över stora delar av Europa främst under medeltiden. Vid tiden för reformationen och senare även franska revolutionen och sekulariseringen stängdes dock många av dessa. Upp
blakyr
© Åke Svensson, Motala Det medeltida klostret i Vadstena i bakgrunden och den nuvarande i förgrunden. Upp

1. Numera är vi två självständiga kloster kvar av den s.k. gamla delen av orden eller den medeltida, ursprungliga delen) - alltså fel i bilden ovan. Från början fanns i det gemensamma klostret både nunnor och bröder i två från varandra skilda konvent bredvid varandra, men sedan 1850-talet finns det bara nunnor i de olika klostren. De två klostren är Maria Refugie (Marie Tillflykt) i Uden/Nederländerna, vårt tidigare moderkloster, som återgrundade oss i Vadstena 1963 (efter det att vårt kloster stängdes 1595 och de sista nunnorna landsförvisades till Polen). Och sedan är det vi här i Pax Mariae i Vadstena. 1988 blev vi självständigt priorat (inte längre dotterkloster, utan med en egen demokratiskt vald ledare, priorinna) och 1991 abbedisskloster (abbedi) med en abbedissa som den valda ledaren. - Sedan några år tillbaka har klostret Maria Hart i Weert/Nederländerna bett en av de andra grenarna om hjälp, och så har det här uppstått en slags sammanslagning mellan detta kloster och Saliga Moder Hesselblads grundning. Syon Abbey i England, som existerade fram till 2012 upplöstes i samband med att de resterande tre nunnorna flyttade till andra systrar för att få hjälp med det dagliga livet. Altomünster i Tyskland upplöstes 2017.

2. På 1630-talet uppstod den s.k. spanska delen av orden, genom att en spanjorska, Marina de Escobar, i uppenbarelsernas form fick uppdraget att grunda ett kloster i Spanien av vår orden med regeln modifierad till spanska förhållanden. Av den spanska delen finns det nu fyra självständiga kloster i Spanien, fyra i Mexico, och en nygrundning i Venezuela (alltså även här fel i bilden högst uppe). Den spanska delen av orden hade redan från början endast kvinnliga medlemmar.  

3. År 1911 uppstod en ny del av vår orden genom en ung svenska, Elisabeth Hesselblad, som år 2000 blev saligförklarad. Hon lyckades senare få överta det hus i Rom, där den heliga Birgitta hade vistats under många år. Där finns nu moderhuset för denna del, som är uppbyggd på ett annorlunda sätt än vår och den spanska, med de olika kommuniteterna (husen) sammanslutna under en demokratiskt vald styrelse med en generalabbedissa i spetsen. Saliga Moder Elisabeth lyckades återföra birgittinerna till Sverige. De fick sitt första hus i Djursholm 1923 och mellan åren 1935 och 1963 drev de ett vilo-och gästhem i Vadstena. Sedan 1968 finns de också i Falun. Denna del av orden har strax över 50 olika kommuniteter över stora delar av världen (varav flera i Indien). Länk till denna del av orden finns på länksidan.

4. Det senaste tillskottet på det birgittinska vinträdet är en kommunitet av bröder i USA, Brigittine Monks, som existerar sedan 1976. Bröderna är kontemplativa och försörjer sig på godistillverkning (mycket god - vi har kollat!). Länk till Birgittinbröderna finns på länksidan.